Kriminalteknisk videoarbeid / Forensic Video .::. Kriminalteknisk lydarbeid / Forensic Audio

Kriminalteknisk videoarbeid er på samme måte som kriminalteknisk lydarbeid, arbeid på høyt faglig nivå med til dels spesiallagede tekniske løsninger. Arbeidet består av sikring, rensing, tolkning og presentasjon av video data og dets opprinnelse.

Ønsket om å rense eller forbedre videoopptak er som oftest begrunnet i mangel på detaljtydelighet.
Man ønsker å få frem ansikt, nummerskilt eller andre detaljer.

En rensing og rekonstruksjon av opptakene kan i mange tilfeller hente ut denne informasjon.

I prosessen brukes dedikert programvare, både analog og digital. Vårt produkt blir til slutt digitalisert, prosessert med dedikert software, og levert på CD eller DVD til kunde.

En stor del av oppdragene vi utfører er også produksjon av fotomapper fra video.
Vi forbedrer kvaliteten, og lagrer stillbilder fra video i fotomapper.
Bildene følger sak som bevis.

Under bearbeidelse av video, da særlig etter at den har blitt digitalisert, er muligheten for endring eller manipuering av innhold tilstede. Dokumentasjon av alle prosesseringer samt etablering av kryssreferanser til originalopptak er derfor svært viktig. Vi utfører rensing og rekonstruksjon på en slik måte at vi kan gjenskape prosessen i en eventuell rettssak, steg for steg, fra originalopptaket, og således dokumentere at innholdet ikke er endret.

 


Etter bearbeidelse av video vil det ofte være formålstjenelig med en egen prdusert presentasjon av funn. Den bearbeidede video kan således presenteres med graikk eller tekst, elementer som kan styre fokus til de som ser på video til viktige detlajer. En slik presentasjon kan også inneholde forstørrede stills fra originalvideo.


Sikring:

Sikre om mulig opptaket i original.
I videosystemer sikrer du best mulig format. Helst ukomprimert.
avi filer er oftest bra.
NB! Sjekk ved påsyn klokke på opptaker, noter differranse til reel tid.
Noter også produsent navn på opptaker / løsning, samt serienummer og modell.

Ved vurdering av opptakets originalitet, sikrer du også:

• opptaksenhet, mikrofon og alle kabler
• alle eksterne enheter og strømforsyning.

Sikre opplysninger om opptaksmiljø:
• hvor og når opptaket ble gjort
• hvilket utstyr som ble brukt
• sjekk om klokke på opptaker går riktig
• hvor mange personer var tilstede
• hvilke bakgrunnslyder kan forventes
• hvilke språk kan forventes

Ukjente enheter ? Usikker? Ring for hjelp.