Velkommen til Engine Ears ANS.
Engine Ears er et kompetansesenter for kriminaltknisk lydarbeid, kriminaltknisk videoarbeid, TSU og lyd.

Hos oss møter du et internasjonalt lag av teknikere med lang erfaring fra kriminalteknisk lyd- og videoarbeid,
etterforskning og TSU.

Engine Ears bistår norsk og internasjonalt politi, Kripos og andre enheter med kriminalteknisk lyd- og videoarbeid.
Representant fra oss er regelmessig sakkyndig i Tingretten og i Lagmannsretten.