De tre eierene har lang erfaring fra profesjonelt lydarbeid,
kriminalteknisk lydarbeide og tekniske sikkerhetsundersøkelser.

Siden 2001 har Engine Ears bistått Kripos, politidistrikt over hele landet,
Lagmannsretten, Tingretten og advokater.

Vi ser i dag en klar økning av forespørsler.
Dels fordi vi igjennom bistand har vist hvilke muligheter som finnes innen fagfeltet,
dels fordi vi er alene om å tilby tjenestene og ekspertisen i Norge.

Tilgang på opptak er også betydelig større enn for noen år siden,
fordi kilder for opptak har hatt stor vekst; mobil telefoner, flashopptakere, loggere, videoovervåkning etc.

// Forensisk // - som angår rettergang.

Kriminalteknisk lydarbeid, (Forensic Audio) er lydarbeid på høyt faglig nivå,
med til dels spesiallagede tekniske løsninger, hvor sikring, behandling og dokumentasjon
av behandling og alle prosesseringsmetoder tilfredstiller de høyeste krav.

 

 


Kort om hver enkelt: