Engine Ears arbeider med utvikling av dedikerte løsninger for lydprosessering.

 

Vi har utviklet en løsning for vannmerking av lydopptak.

Ett av våre pågående prosjekt
er utvikling av enhet for anonymisering av vitner.

Vi har et pågående prosjekt for originalitetsbestemmelse av digitale opptak.

Vi logger kontinuerlig ENF (Nettverksfrekvens) for Skandinavia.

Vi utvikler stadig nye metoder for bedre rensing av dårlige opptak.

Vi samarbeider nært med internasjonale utviklere av nisjeprodukter, og er beta testere for Forensic Audio løsninger.

For mer informasjon, kontakt oss.

 

Vi deltar på AES International Conference for Forensic Audio.

En av våre medarbeidere sitter i AES Technical Committee on Audio Forensics.